januari 8, 2018 Gabriëlle Fakkert

Toekomst van Internationale Ontwikkelingssamenwerking

Sinds december 2017 maak ik deel uit van de verkennersgroep van Partos. Met ongeveer 20 vertegenwoordigers uit de sector aangevuld met onafhankelijke adviseurs en beleidsmakers van het ministerie, identificeren we trends in internationale samenwerking en proberen we een doorvertaling te maken naar wat dat betekent voor de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Erg nuttig en nodig! De eerste sessie heeft al wat mooie inzichten opgeleverd:

  • Er is een duidelijke toename in lokale kennis, ervaring en creativiteit in de zuidelijke landen
  • Inzet van nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor armoede bestrijding en kennisdeling
  • Er zijn steeds meer partijen die de handen in een slaan om de problematieken van armoede te bestrijden: sector overstijgend, profit samen met non-profit en over landsgrenzen heen
  •  Er is een verschuiving in internationale ontwikkelingssamenwerking van ‘snel scoren’ richting preventie

Op de site van Partos kun je de uitkomsten van de verkenning volgen. Kijk voor meer informatie op: https://www.partos.nl/actueel/nieuws/artikel/news/toekomstverkenners-van-start-met-identificatie-trends/