Bedrijfsscan

De bedrijfsscan kijkt naar de operationele processen, de besturing, de wijze van aansturing & samenwerking en de organisatie inrichting en de beschikbare kennis & vaardigheden. Door interviews, meelopen, deskresearch wordt een snelle analyse gedaan van de sterke punten en verbetermogelijkheden. De scan leidt tot aanbevelingen voor verbetertrajecten, in lijn met de doelstellingen van het bedrijf of de afdeling. Indien het bedrijf of de afdeling er voor kiest om met de verbeteringen aan de slag te gaan, kan dit leiden tot een verandertraject waarbij behoefte kan zijn aan een begeleidende verandermanager, programmamanager, interimmanager of coach.

Verandermanagement

Verandermanagement bij Upstream bestaat uit het vormgeven en begeleiden van verandertrajecten. Deze trajecten kunnen al naar gelang de gewenste situatie worden ingericht: van het doorvoeren van snelle, praktische verbeteringen tot en met een volledige transformatie naar een Lean cultuur van werken. In de trajecten die Upstream begeleidt, is het randvoorwaardelijk dat organisaties uiteindelijk zelf de verandering kunnen leiden en borgen. Upstream maakt dit mogelijk door het aanreiken van instrumentarium (o.b.v. Lean Management), het trainen en voordoen van de gewenste verandering en door coaching van degenen die de verandering leiden.

Interimmanagement

Tijdelijk (min. 6 maanden, max. 1 jaar) zelf verantwoordelijk worden voor het leiding geven aan de benodigde verandering. Na de afgesproken periode moet de organisatie in staat zijn om zelf de verandering door te zetten. Verandermanagement bij Upstream bestaat uit het vormgeven en begeleiden van verandertrajecten. Deze trajecten kunnen al naar gelang de gewenste situatie worden ingericht: van het doorvoeren van snelle, praktische verbeteringen tot en met een volledige transformatie naar een Lean cultuur van werken. In de trajecten die Upstream begeleidt, is het randvoorwaardelijk dat organisaties uiteindelijk zelf de verandering kunnen leiden en borgen. Upstream maakt dit mogelijk door het aanreiken van instrumentarium (o.b.v. Lean Management), het trainen en voordoen van de gewenste verandering en door coaching van degenen die de verandering leiden.

Programmamanagement

Als uit de gevonden verbeteringen blijkt dat er een project of programma benodigd is, lever ik de gewenste skills en ervaring om de gewenste resultaten te behalen.

Weer weten? Neem contact op »