januari 26, 2018 Gabriëlle Fakkert

Hoe zou de wereld er in 2025 uit kunnen zien?

Deze vraag stond centraal in de tweede workshop van de denktank ‘Toekomstverkenners’ van Partos. Samen met 40 stakeholders uit de wereld van internationale ontwikkelingssamenwerking, heb ik op 11 januari mogen meedenken over de nabije toekomst. Vanuit de grote trends en onzekerheden die in de eerste brainstorm naar voren zijn gekomen, zijn twee assen gedefinieerd waarop de scenario’s gebaseerd kunnen worden. De eerste as geeft aan hoe de macht in de wereld in 2025 verdeeld is: Blijft deze geconcentreerd bij de traditionele groep westerse landen en multinationals of wordt de macht verdeeld over veel nieuwe, kleine en/of lokale spelers en wereldwijde netwerken van mensen. In de tweede as staat sociaal-economische ontwikkeling centraal: Blijft economische groei en GDP de belangrijkste indicator van succes of maken we een verschuiving naar duurzaamheid en inclusie in lijn met de Social Development Goals. Uit de assen konden de volgende vier scenario’s gedestilleerd worden:

  • Global Neoliberal Agenda: dit scenario betekent een continuering van het huidige wereldbeeld waarbij de markteconomie centraal staat, de macht geconcentreerd is bij een aantal landen en multinationals en de kloof tussen arm en rijk langzaam groter wordt
  • Us first: door opkomend nationalisme en populisme komt er meer aandacht en macht bij de lokale bevolking te liggen en neemt de macht van NAVO en EU af. Mensen willen zelf maximaal profiteren van welvaart.
  • Global Sustainable Movement: de humanitaire crisis en toenemende natuurrampen zorgen voor een wereldwijde beweging om duurzaam te leven met oog voor de ander. Een geconcentreerde groep machtshebbers maken de SDG’s de wereldwijde top prioriteit.
  • People in control: de sociale en milieu crises in de wereld leiden tot steeds meer roep om duurzaamheid en inclusie. Mensen wachten niet af maar organiseren zelf actie en hulp, lokaal of in wereldwijde netwerken, om de wereld problemen op te lossen.

Maar wat betekenen deze toekomst scenario’s voor de positie van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking organisaties? in de derde workshop gaan we verder nadenken over mogelijke antwoorden op deze vraag. Wil je meer weten over de gevonden scenario’s en de ontwikkelingen in Internationale Samenwerking, kijk dan ook eens op:

http://exploringthefuture.partos.nl/nl_NL/5486/83003/implications_%26_options.html